Skip to main content

Z domácí pekárny

Naše domá­cí pamlsky jsou ruč­ně děla­né, s lás­kou peče­né, bez jakých­ko­liv kon­zer­van­tů, bar­viv a dochu­co­va­del. Koki­na obsa­hu­jí suro­vi­ny, kte­ré jsou pro nás pej­sky pro­spěš­né. V pamls­cích najdeš pocti­vé maso, ovo­ce, zele­ni­nu, kva­lit­ní ole­je, semín­ka atd. 
Zaklá­dá­me si na suro­vi­nách a čerstvosti.

Zob­ra­zen 1. – 18. z 21 výsledků