Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Preclík 

Kuře­cí maso, mrkev, oves­né vloč­ky a bylin­ky. Pra­vý prec­lík pro všech­ny pejsky.

30 g

35 

Štítky 

Popis

Pekár­na bez prec­lí­ku by pře­ci neby­la pekár­na. Prec­lík pro všech­ny pej­sky je při­pra­ven z kuře­cí­ho masa, mrkve, oves­ných vlo­ček a byli­nek. Ruč­ně pletený.

V pamls­kách najde­te kva­lit­ní suro­vi­ny, jsou suše­ny dlou­hé hodi­ny pří níz­kých tep­lo­tách, aby si zacho­va­ly vita­mí­ny. Do pamls­ků nepři­dá­vá­me žád­né sta­bi­li­zá­to­ry, dochu­co­va­dla ani bar­vi­va. Ruč­ně děla­né, s lás­kou pečené…

 

 

Další informace

Hmot­nost 30 g
Hmot­nost

Hově­zí donut sypa­ný chia semín­ky, Hově­zí donut sypa­ný koko­sem, Hově­zí donut sypa­ný slu­neč­ni­co­vý­mi semín­ky, Kuře­cí donut, Mix 6 donutů

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.