Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Vepřové žůžo labůžo 

Žvý­ka­cí pochout­ka pro malé i velké.

50 g

65 

5 skla­dem

Štítky 

Popis

Vep­řo­vé žůžo labůžo

Žůžo labů­žo jsou vep­řo­vé prouž­ky, plné kolage­nu, elas­ti­nu a pro­tei­nu. Žvý­ká­ním žůža labůža pořád­ně posí­líš chrup a dásně.

Paml­sek je vhod­ný pro všech­ny věko­vé kate­go­rie. Ide­ál­ní i pro men­ší pej­sky, kte­ří se nepo­pe­rou s vel­kým vep­řo­vých uchem. Žvý­ká­ním se taky pořád­ně zaba­ví­me, vyčis­tí­me zoub­ky a posí­lí­me žvý­ka­cí svaly.

 100% PŘÍRODNÍ PRODUKT BEZ KONZERVANTŮ, GLYCERINU, DOCHUCOVADEL A BARVIV

Slo­že­ní: 100 % vep­řo­vé ucho 

Není urče­no k lid­ské spotřebě.

Vyro­be­no v ČR, kaž­dý kou­sek je peč­li­vě vybírán.

Další informace

Hmot­nost50 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.