Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Sušený hovězí býkovec MAXI 

Deli­ka­teska, kte­rá tě zaba­ví a záro­veň vyčis­tí chrup.

1 ks

85 

23 skla­dem

Štítky 

Popis

Suše­ný penis MAXI

Suše­ný hově­zí penis nám pejskům při­ná­ší radost ze žvý­ká­ní na dlou­hou dobu. Jed­ná se o pří­rod­ní, vel­mi chut­ný a aro­ma­tic­ký paml­sek. Díky veli­kos­ti ti oprav­du zabe­re dlou­hou dobu než ho úpl­ně sežvýkáš.

Paml­sek vyro­be­ný pří­rod­ní ces­tou pros­té­ho suše­ní bez pou­ži­tí kon­zer­van­tů a solí. Suše­ný penis je tvr­dý a vyža­du­je žvý­ká­ní. Paml­sek je ide­ál­ní na čis­tě­ní zubů, navíc posi­lu­je žvý­ka­cí svaly.

Veli­kost: cca 23 cm

Další informace

Hmot­nost 70 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.