Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Hovězí kopýtko plněné ovčím tukem 

Uni­kát­ní paml­sek, kte­rý tě zaba­ví a dodá energii.

1 ks

43 

20 skla­dem

Štítky 

Popis

Hově­zí kopýt­ko plně­né ovčím tukem

 100% PŘÍRODNÍ PRODUKT BEZ KONZERVANTŮ, DOCHUCOVADEL A BARVIV.

Ten­to paml­sek tě zaba­ví na del­ší dobu. Při žvý­ká­ní si pořád­ně vyčis­tíš chrup. Pěk­ně si posí­líš i žvý­ka­cí sva­ly. Navíc pokud jsi ješ­tě štěn­do, tak ti napo­mů­že při výmě­ně zubů. Od kopýt­ka roz­hod­ne neo­de­jdeš, dokud tu dob­ro­tu z něho nedo­sta­neš. Ovčí tuk nám dodá ener­gii, pomů­že při zaží­vá­ní a bude­me mít z něho krás­ně lesk­nou srst. 

Ovčí tuk je chut­ný dopl­něk stra­vy a je důle­ži­tý k pří­su­nu vita­mí­nů A, D, E a K v těle. Vhod­né pro všech­na ple­me­na psů všech věko­vých katgorii.

Slo­že­ní: hově­zí kopýt­ko, ovčí tuk

Další informace

Hmot­nost80 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.