Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Sušené kuřecí srdíčka 

Suše­né kuře­cí srdíč­ka jsou pro naše psí jazýč­ky neo­do­la­tel­nou delikatesou.

50 g

55 

4 skla­dem

Štítky 

Popis

Suše­né kuře­cí srdíčka

Suše­né kuře­cí srdíč­ka jsou pro naše psí jazýč­ky neo­do­la­tel­nou deli­ka­te­sou. Jed­ná se o zdra­vý, chu­ťo­vě výraz­ný paml­sek, kte­rý odmít­ne málo­kte­rý mlsoun. Díky výraz­né chu­ti a vůni se z nás stá­va­jí nej­po­sluš­něj­ší pej­s­ci na světě.

Kuře­cí srdíč­ka jsou vel­mi hod­not­nou sva­lo­vi­nou. Jed­ná se o sva­lo­vi­nu bez nad­by­teč­né pří­mě­si tuku. Srdíč­ka jsou diet­ní, lehce stra­vi­tel­ná, vhod­ná pro ště­ňát­ka, koč­ky, dospě­lé psy v zátě­ži, psy s nad­vá­hou.

50 g bale­ní suše­ných srdí­ček odpo­ví­dá cca 170 g čerstvých.

Sáček má prak­tic­ké uza­ví­rá­ní, pamlsky tak zůsta­nou déle čer­stvé a voňavé.

 100% PŘÍRODNÍ PRODUKT BEZ KONZERVANTŮ, GLYCERINU, DOCHUCOVADEL A BARVIV

Slo­že­ní: 100% kuře­cí srdíčka

Další informace

Hmot­nost50 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.