Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Sušené šproty 

Super zdra­vá sva­čin­ka, plná bíl­ko­vin s malým obsa­hem tuku pro malé i vel­ké milov­ní­ky ryb!

30 gr

39 

2 skla­dem

Štítky 

Popis

Suše­né šproty 

100% PŘÍRODNÍ PRODUKT BEZ KONZERVANTŮ, DOCHUCOVADEL A BARVIV.

Špro­ty posi­lu­jí žvý­ka­cí sva­ly a dodá­va­jí do těla cen­né a důle­ži­té ome­ga 3 a 6 mast­né kyse­li­ny, stej­ně jako bíl­ko­vi­ny. Ide­ál­ní paml­sek pro aler­gic­ké pej­sky. Špro­ty jsou vel­ké 6–8 cm. Svou veli­kos­tí jsou vhod­né pro všech­ny ple­me­na psů všech věko­vých kate­go­rií, také pro juni­o­ry i seni­o­ry. Může­te je baš­tit jako odmě­nu, nebo dostat při­dá­no pár kous­ků do krmiva.

Slo­že­ní: tuk 18,4%, bíl­ko­vi­ny 49%, vlh­kost 10,3%, popel 10,9%, suro­vá vlákni­na 1,4%

Kra­ji­na půvo­du Holandsko.

Není urče­no k lid­ské spotřebě.

 

Další informace

Hmot­nost 30 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.