Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Sušené kuřecí žaludky 

Kuře­cí žalud­ky jsou deli­ka­te­sou pro kaž­dé­ho pejska. 

50 g

55 

4 skla­dem

Štítky 

Popis

Suše­né kuře­cí žaludky

Kuře­cí žalud­ky jsou deli­ka­te­sou pro kaž­dé­ho pejska. 

Díky výraz­né chu­ti a vůni se z nás stá­va­jí nej­po­sluš­něj­ší pej­s­ci na svě­tě. Žalud­ky jsou vhod­né pro všech­ny věko­vé kategorie.

Kuře­cí žalud­ky obsa­hu­jí vel­mi malé množ­ství tuku, a pro­to jsou vhod­né pro pej­sky s die­tou nebo pro nemoc­né pejsky.

50 g bale­ných suše­ných žalud­ků odpo­ví­dá cca 170 g čerstvých.

Sáček má prak­tic­ké uza­ví­rá­ní, pamlsky tak zůsta­nou déle čer­stvé a voňavé.

 100% PŘÍRODNÍ PRODUKT BEZ KONZERVANTŮ, GLYCERINU, DOCHUCOVADEL A BARVIV

Slo­že­ní: 100% kuře­cí žaludky

Další informace

Hmot­nost50 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.