Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Játrové kostičky s mrkví 

Kuře­cí ját­ra, mrkev, oves­né vloč­ky. Ját­ra jsou pro nás hafa­ny top surovinou.

70 g

89 

Štítky 

Popis

Ját­ra jsou pro nás hafa­ny top suro­vi­nou. A to díky vyso­ké kon­cen­t­ra­ci mine­rá­lů – žele­za, zin­ku, mědi a chro­mu a vita­mí­nů A, D, E, a K.
Mrkev je plná vlákni­ny a beta karo­te­nu, díky němu posi­lu­je­me zdra­ví očí.
Oves­né vloč­ky mají vyso­ký obsah bíl­ko­vin a nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin, obsa­hu­jí vita­mí­ny B1, B6 a E, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky (jako je fos­for a váp­ník), jsou výbor­ným zdro­jem vlákni­ny a napo­má­ha­jí nám pejskům k dob­ré­mu trávení.

 

Ana­ly­tic­ké složky:

vlh­kost původ­ní­ho vzor­ku 4,89 %
dusí­ka­té lát­ky (hrubý pro­tein) 21,3 %
tuk (hrubý ole­je) po hyd­ro­lý­ze 8,79 %
popel (hrubý popel) 2,40 %
vlákni­na (hrubý vlákni­na) 1,28 %

 

Další informace

Hmot­nost 70 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.