Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Sušená hovězí játra 

Hově­zí ját­ra pat­ří mezi jed­ny z nej­hod­not­něj­ších vnitř­nos­tí, navíc obsa­hu­jí malé pro­cen­to tuku.

100 g

65 

9 skla­dem

Štítky 

Popis

Suše­ná hově­zí játra

Suše­ná hově­zí ját­ra jsou žvý­ka­cí lahůd­ka s neo­do­la­tel­nou vůní, kte­rá při­lá­ká i ten nejmls­něj­ší jazýček.

Ját­ra jsou lehce stra­vi­tel­ná, slou­ží jako skvě­lý zdroj žele­za, sto­po­vých a mine­rál­ních látek, dále jsou boha­tá na pro­tein. Navíc hově­zí ját­ra obsa­hu­jí málo tuku, pro­to jsou ide­ál­ním pamlskem pro pej­sky s nad­vá­hou. Vhod­né pro všech­na ple­me­na psů.

Sáček má prak­tic­ké uza­ví­rá­ní, pamlsky tak zůsta­nou déle čer­stvé a voňa­vé. Ját­ra se dá lehce roz­lá­mat v ruce, dle potře­by pejska.

 100% PŘÍRODNÍ PRODUKT BEZ KONZERVANTŮ, GLYCERINU, DOCHUCOVADEL A BARVIV

Slo­že­ní: 100% hově­zí játra

Další informace

Hmot­nost100 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.