Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Donuty – střední 

Pís­ka­cí hrač­ka donut, kte­rá vybí­zí k nakousnutí.

179 

Vyčis­tit

Štítky 

Popis

Ply­šo­vá hrač­ka ve tva­ru ame­ric­ké koblihy. 

Tato hrač­ka pří­mo vybí­zí k nakous­nu­tí. Donu­ty mají v sobě scho­va­né pís­kát­ko, kte­ré upou­tá tvou pozor­nost. S ply­šo­vou hrač­kou v podo­bě donu­tu se může­me maz­lit, kou­sat ji, lovit, ale i aportovat.

Vese­lý vzhled a kru­ho­vý tvar, kte­rý krás­ně pad­ne do tla­my, z ní udě­la­jí jed­nu z tvých nej­ob­lí­be­něj­ších hraček.

Veli­kost: 13 cm

Hrač­ka je vyro­be­ná z bez­peč­né­ho a pro psy zdra­vot­ně nezá­vad­né­ho materiálu.

UPOZORNĚNÍ: Stej­ně jako u všech hra­ček pro psy dbej­te pro­sím na to, aby si váš pes hrál pou­ze s nepo­ško­ze­nou hrač­kou – jinak ji pso­vi ode­ber­te a nahraď­te jinou. Hra by měla vždy pro­bí­hat pod dohle­dem páníč­ka nebo jiné osoby.

Další informace

Hmot­nost-
Barva

jaho­do­vá, borův­ko­vá, čokoládová

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.