Skip to main content

Doprava a platba 

Objed­náv­ky zasí­lá­me pro­střed­nic­tvím služ­by Zásilkovna.

Dopra­va v ČR:

  • dodá­ní na výdej­ní mís­to 89 Kč
  • dodá­ní na adre­su 119 Kč

Dopra­va na Slovensko:

  • výdej­ní mís­to 99 Kč
  • doru­če­ní na adre­su 119 Kč

Způ­so­by platby

  • V hoto­vos­ti nebo pla­teb­ní kar­tou na dobír­ku, v mís­tě vyzved­nu­tí zásil­ky +39 Kč.
  • Bez­ho­to­vost­ně pro­střed­nic­tvím onli­ne pla­teb­ní­ho sys­té­mu:​ GoPay.
  • Pře­vo­dem na účet.