Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Vánoční cukroví 

Vánoč­ní idyl­ka může začít. Mňam, vánoč­ní zdra­vé mlsání.

250 g

389 

20 skla­dem

Štítky 

Popis

Vánoč­ní cukroví

Vánoč­ní cuk­ro­ví pro pej­sky – koneč­ně cuk­ro­ví pro nás. Kama­rá­di, zná­me to, je tady vánoč­ní čas, sedíš s pánič­ka­mi na gau­či u tel­ky a oni do sebe ládu­jí voňa­vé vanil­ko­vé rohlíč­ky, kulič­ky a jiné dob­ro­ty a ty jen sedíš a sly­šíš „to není pro pej­sky“! A to mu je teď konec! Mám pro nás pej­sky při­pra­ve­né vymaz­le­né cukroví.

Stro­me­ček – špe­nát, kuře­cí ját­ra, oves­né vločky

Hvěz­dič­ky – kuře­cí maso, mrkev, oves­né vloč­ky, bylinky

Pan Per­ní­ček – ara­ší­do­vé más­lo, baná­ny, oves­né vločky

Kos­tič­ky – hově­zí maso, řepa, oves­né vločky

Coo­kies – dýně, sla­ni­na, oves­né vloč­ky, kurkuma

Hmot­nost: 250 gr 

Trvan­li­vost: 3 měsíce
    
V pamls­kách najde­te kva­lit­ní suro­vi­ny, jsou suše­ny dlou­hé hodi­ny pří níz­kých tep­lo­tách, aby si zacho­va­ly vita­mí­ny. Vánoč­ní cuk­ro­ví obsa­hu­je pou­ze uve­de­né ingre­di­en­ce, neob­sa­hu­je žád­né sta­bi­li­zá­to­ry, dochu­co­va­dla ani bar­vi­va. Ruč­ně děla­né, s lás­kou pečené…
 
Vánoč­ní balíč­ky začne­me expe­do­vat od 1.12.2023, pokud si k vánoč­ní nabíd­ce objed­ná­te i jiné zbo­ží bude vše expe­do­vá­no spo­leč­ně od toho­to data..

Další informace

Hmot­nost 250 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.