100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Sušený mořský jazyk 

Super zdra­vá sva­čin­ka, plná bíl­ko­vin s malým obsa­hem tuku pro malé i vel­ké milov­ní­ky ryb!

1 ks

45 

Štítky 

Popis

Suše­ný moř­ský jazyk

100% PŘÍRODNÍ PRODUKT BEZ KONZERVANTŮ, DOCHUCOVADEL A BARVIV.

Čis­tě pří­rod­ní suše­ná ryba Jazyk obec­ný (Solea solea) z řádu pla­tý­sů. Jed­ná se o celou rybu vel­ké při­bliž­ně 20–25 cm. Ten­to pří­rod­ní paml­sek obsa­hu­je malé množ­ství tuku a pejskům pří­jem­ně voní a chut­ná. Původ ryb je Sever­ní moře.

Suše­né ryby vždy podá­vej­te pod dohle­dem! Zabez­pečte dostup­nost mis­ky s vodou.

Jed­ná se o celou rybu vel­kou při­bliž­ně 15–22 cm. Ten­to pří­rod­ní paml­sek obsa­hu­je malé množ­ství tuku, tak­že nám pejskům a i kočkám pří­jem­ně voní a chut­ná. Ryby jsou křu­pa­vé. Původ ryb je Sever­ní moře.

Suše­né ryby odpo­ví­da­jí 4‑násobku původ­ní hmot­nos­ti ryb v syro­vém sta­vu před jejich vysu­še­ním. Pro­to při podá­vá­ní samo­stat­né krm­né dáv­ky suše­ných ryb počí­ta­me z původ­ní hmot­nos­ti v syro­vém sta­vu. Šetr­né suše­ní zaru­ču­je vyso­ký obsah při­ro­ze­ných živin a zacho­vá­ní nutrič­ních hodnot

Ana­lý­za: hrubý tuk 5,3%, hrubý pro­tein 42%, vlh­kost 10%, popel 9,7%

Další informace

Hmot­nost20 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.

Sdílejte stránku na:

Kontakty

Tereza Ryšková
Hlavní 34
742 85 Vřesina u Bílovce

Tel.: 732 790 962
E-mail: obchod@kokocharlie.cz

Created by WebCenter