Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Maxi vánoční radost 

Vánoč­ní balí­ček plný rados­ti s Koko Char­lie Donut.

580 g

 

699 

8 skla­dem

Štítky 

Popis

Váno­ce s Koko Char­lie Donut jsou zde!

Máme pro Vás při­pra­ve­ný maxi vánoč­ní balí­ček plný rados­ti. V balíč­ku pej­sek najde: 

  • Pan Per­ní­ček – ten­to legen­dár­ní pan Per­ní­ček nebyl upe­čen v pekár­ně Za sed­me­ro hora­mi, ale v naší pekár­ně Koko Char­lie Donut. Je tedy při­pra­ven k sežrá­ní. Na jazýč­ku se ti bude jen roz­plý­vat – domá­cí ara­ší­do­vé más­lo, baná­ny, kokos, karob a oves­né vloč­ky. Per­ní­ček ti navo­dí tu pra­vou vánoč­ní atmošku.
  • Suše­né špro­ty – ryba pře­ci na vánoč­ní tabu­li nesmí chy­bět. Balí­ček 30 g špro­tů o veli­kos­ti 6–8 cm.
  • Vep­řo­vé rohlíč­ky – tyhle ti budou závi­dět i panič­ci, ty v nich máš masíč­ko a ore­ga­no. Bale­ní obsa­hu­je 40 g.
  • Nadý­cha­né čedar­ky – čer­s­tvý sýr, čedar, kokos a oves­né vloč­ky. Nej­ob­lí­be­něj­ší u všech pejsků. Bale­ní obsa­hu­je 70 g.
  • Donu­ty Char­lie – mix donu­tů – 2 ks kuře­cí donu­ty, 2 ks hově­zí donu­ty s řepou, 1 ks hově­zí donu­tí se špe­ná­tem, 1 ks baná­no­vý donut – dár­ko­vě baleno.
  • Vánoč­ní cuk­ro­ví pro pej­sky – koneč­ně cuk­ro­ví pro nás. Kama­rá­di, zná­me to, je tady vánoč­ní čas, sedíš s pánič­ka­mi na gau­či u tel­ky a oni do sebe ládu­jí voňa­vé vanil­ko­vé rohlíč­ky, kulič­ky a jiné dob­ro­ty a ty jen sedíš a sly­šíš „to není pro pej­sky“! A to mu je teď konec! Mám pro nás pej­sky při­pra­ve­né vymaz­le­né cukroví.

      Stro­me­ček – špe­nát, kuře­cí ját­ra, oves­né vločky

      Hvěz­dič­ky – kuře­cí maso, mrkev, oves­né vloč­ky, bylinky

      Pan Per­ní­ček – ara­ší­do­vé más­lo, baná­ny, oves­né vločky

      Kos­tič­ky – hově­zí maso, řepa, oves­né vločky

      Coo­kies – dýně, sla­ni­na, oves­né vloč­ky, kurkuma

      Hmot­nost: 250 gr 

      Trvan­li­vost: 3 měsíce

Vánoč­ní balíč­ky začne­me expe­do­vat od 1.12.2023, pokud si k vánoč­ní nabíd­ce objed­ná­te i jiné zbo­ží bude vše expe­do­vá­no spo­leč­ně od toho­to data.

Další informace

Hmot­nost 580 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.