100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Kousky parmské šunky 

Kdo by z nás odo­lal voňa­vé parm­ské šunce.

200 gr

40 

Štítky 

Popis

Kous­ky parm­ské šun­ky – Serra­no Ham Bone Knuc­kle 200g 

Kous­ky čer­stvé parm­ské šun­ky, urče­né pro střed­ní a malá plemena.

Šun­ka Serra­no je bez obsa­hu solí, hypo­a­ler­gen­ní a vaku­o­vě bale­ná. Výbor­ný zdroj pro­tei­nu, fos­fo­ru a vápníku.

Natu­ral šun­ko­vé kos­ti nejsou vaře­ná, ale jsou při­ro­ze­ně suše­né, aby byla zacho­vá­na všech­na jejich nutrič­ní hod­no­ta. Jejich význam­nou před­nos­tí je vyso­ký obsah mine­rál­ních látek a kolagenu.

Země půvo­du Španělsko.

Slo­že­ní: 100% pří­rod­ní vep­řo­vé maso šun­ka Serrano

Ana­ly­tic­ké slož­ky: pro­tein: 32,1 %, tuk: 39 %, vlh­kost: 19,2 %, pope­lo­vi­ny: 19,7 %.

Další informace

Hmot­nost200 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.

Sdílejte stránku na:

Kontakty

Tereza Ryšková
Hlavní 34
742 85 Vřesina u Bílovce

Tel.: 732 790 962
E-mail: obchod@kokocharlie.cz

Created by WebCenter