100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Čichací koule/snuffle ball 

Čmu­chám, čmu­chám… Hra­ješ si a u toho baštíš!

 

129 

Štítky 

Popis

Čicha­cí koule

Mám tady pro vás inter­ak­tiv­ní hrač­ku, s kte­rou si uži­ješ spous­tu zába­vy! U čicha­cí kou­le je tře­ba tro­chu namá­hat hla­vič­ku, aby jsi se dostal k pamlskům. 

Jak to fun­gu­je? Pánič­ci ti do kou­le scho­va­jí pamlsky a ty je pomo­cí čichu vyhle­dá­váš. Vět­ši­nou nám tak sta­čí 10 minut den­ně k dosa­že­ní men­tál­ní poho­dy a únavy.

Čmu­chá­ní nás pej­sky zaba­ví, uklid­ní a una­ví. Výho­dy čmu­cha­cí­ho balón­ku jsou: sti­mu­la­ce pej­ska k pře­mýš­le­ní a sou­stře­dě­ní, tré­nink při­ro­ze­né­ho instink­tu pej­ska a pro­cvi­če­ní prá­ce s čumákem.

 Čicha­cí kou­le je uši­tá ze 100 % micro fle­e­ce v krás­ných bar­vách (oran­žo­vá, hně­dá a čer­ná). Hrač­ka slou­ží k výcvi­ku a tré­nin­ku, pokud pej­sek začne hrač­ku trvat, tak mu ji ode­ber­te. Kou­li lze prát v prač­ce. Čicha­cí kou­le má prů­měr 11 cm. Vyro­be­no v ČR. 

Kama­rá­di, dopo­ru­ču­ji si k čicha­cí kou­li kou­pit Koko z kachny/zvěřiny/králíka. Toto 100 % suše­né maso je nakrá­je­no na malé kous­ky, tak­že se dob­ře do hrač­ky scho­vá­vá a navíc krás­ně voní!

Další informace

Hmot­nost30 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.

Sdílejte stránku na:

Kontakty

Tereza Ryšková
Hlavní 34
742 85 Vřesina u Bílovce

Tel.: 732 790 962
E-mail: obchod@kokocharlie.cz

Created by WebCenter