100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Bonbóny z ovčího tuku Maxi 

Jedi­neč­né pří­rod­ní pamlsky… bonbó­ny z ovčí­ho tuku. A rýmič­ka se ti vyhne obloukem.

250 g

199 

Štítky 

Popis

Bonbó­ny z ovčí­ho tuku s loso­sem Maxi 250 gr

Zdra­vé pamlsky, v podo­bě ovčí­ho tuku od NATURECY ti zajis­tí zdra­věj­ší pokož­ku, lesklou srst a sil­něj­ší kos­ti. Tyto bonbó­ny jsou pro malé i vel­ké pej­sky, kte­ří potře­bu­jí “utu­žit koří­nek” nebo zvý­šit pre­ven­ci před rýmič­kou. Poslou­ží ti jako výbor­ná odmě­na a záro­veň kva­lit­ní výži­vo­vý dopl­něk. Pokud zrov­na nejsi úpl­ně v kon­di­ci, vypa­dá­vá ti srst, máš podráž­dě­nou pokož­ku a osla­be­nou obra­ny­schop­nost, tak při­dej ten­to chut­ný bonbó­nek do den­ní dáv­ky své stravy.

Ori­gi­nál­ní bonbó­ny z ovčí­ho tuku s loso­so­vým ole­jem NATURECA jsou pří­rod­ním pro­duk­tem pod­po­ru­jí­cím odol­nost orga­nis­mu, kva­li­tu pokož­ky a srs­ti, napo­má­ha­jí trá­ve­ní a pří­z­ni­vě půso­bí na čin­nost srd­ce a kar­di­o­vasku­lár­ní­ho sys­té­mu. Ovčí tuk je chut­ný dopl­něk kaž­do­den­ní stra­vy obsa­hu­jí­cí vita­mí­ny A, D, E, K a ome­ga 3, 6 a 9 mast­né kyseliny.

Ovčí tuk je 100% pří­rod­ní a neob­sa­hu­je žád­né che­mic­ké přísady.

Slo­že­ní: ovčí tuk (95%), loso­so­vý olej (5%)

Vhod­né pro všech­na ple­me­na psů všech věko­vých kategorii.

Dáv­ko­vá­ní na den: 1–3 maxi bonbó­ny na 20 kg psa.

Hmot­nost: 250 gr. Bale­ní maxi cca 40 ks.

Ucho­vá­vej­te v suchu a chladu.

Spo­tře­ba: viz obal

Země půvo­du: Holandsko

Další informace

Hmot­nost250 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.

Sdílejte stránku na:

Kontakty

Tereza Ryšková
Hlavní 34
742 85 Vřesina u Bílovce

Tel.: 732 790 962
E-mail: obchod@kokocharlie.cz

Created by WebCenter